AB Adalet Divanı Hava Kirliliği Standartları Hakkında Karar Verdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı; üye ülkelerin hava kalitesi düzenlemelerini nasıl yorumlaması gerektiği konusunda Avrupa Konseyi Parlamentosu’nun 21 Mayıs 2008’de çıkardığı 2008/50/EC Sayılı Çevresel Hava Kalitesi Ve Avrupa İçin Daha Temiz Bir Hava Yönergesi hakkında karar verdi.

Yargılama Brüksel vatandaşları tarafından iki Belçika devlet yetkilisine, Brüksel Başkent Bölgesi ve Brüksel Çevresel Yönetim Enstitüsü, açılmış bir aşırı hava kirliliği davasına ilişkin. Brüksel Felemenk Dili Asliye Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na 2008/50 Sayılı Yönergesi hakkındaki yorumunu sormak için kovuşturmayı durdurdu. Avrupa Birliği Adalet Divanı’na iki soru soruldu:

1) Ulusal mahkemeler, üye devletlerin yönergenin hava kirliliği örnekleme kriterlerini yerine getirmediği iddiasıyla 2008/50 sayılı yönergeye uygun olup olmadıklarına karar verme yetkisine sahip midir?

2) Eğer ortalama hava kirliliği ölçüsü bir ölçüm bölgesinde 2008/50 yönergesinin en üst sınırlarını aşarsa bu yönergeye karşı bir ihlal oluşturur mu? Ya da hava kirliliği ortalaması üye ülkenin tüm ölçüm noktalarında mı alınmalı?

Avrupa Birliği Adalet Divanı; üye ülke 2008/50 yönergesini ihlal ettiği takdirde ulusal mahkemelerin, her ölçüm bölgesinin kendine ait hava kirliliği ortalamasını dikkate alarak karar vermesi gerektiğine hükmetti.

‘’Ulusal bir mahkeme için, yönergede belirlenmiş kriterlere uygun kurulmuş belirli bir bölgede, örnekleme noktalarının olup olmadığını doğrulamak için yönergede belirtilen sınır değerlerin aşılmasından doğrudan etkilenen bireyler tarafından bu amaçla sunulan başvuruları dinlemek…’’ (2008/50 Sayılı Yönerge). Bu, ortalama olarak bir takvim yılı olan bir sınır değerinin aşılıp aşılmadığını saptamak için bu değerden daha yüksek bir kirlilik seviyesinin tek bir örnekleme noktasında ölçülmesinin yeterli olduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Dava şimdilik Belçika mahkemelerine geri gönderildi.

Selman Bircan – Yardımcı Hukuki İçerik Editörü

Çeviri Kaynağı

Görsel Kaynağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir