EUROPOLITIKA WORKSHOP (1) RAPORU | 1.HAFTA

EUROPOLITIKA WORKSHOP (1) RAPORU

Tarih: 07.12.2019

Yer: Olmadık Projeler Atölyesi Balat/İSTANBUL

Konuşmacılar: Prof. Dr. Ayhan Kaya ve Siyaset Bilimci-Gazeteci Sezin Öney

 

EuroPolitika Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Workshop serisinin ilk etabı olan EuroPolitika Workshop (1), 07.12.2019 tarihinde yapılmış ve programın ilk konuşmacısı Prof. Dr. Ayhan Kaya, ikinci konuşmacısı ise Siyaset Bilimci-Gazeteci Sezin Öney olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

(1) Prof. Dr. Ayhan Kaya  “Avrupa’da Medeniyetçi Söylem, İslamizm, İslamofobizm ve Radikalleşme” başlığı altında konuşmasını gerçekleştirmiştir. İlk olarak Neoliberal paradigmaya getirilen eleştiriler ışığında, dünyanın dönüşümünü; post-kolonyal, çevreci, kimlikçi, feminist ve kültürel teorilerle anlatmıştır. Neoliberalizmin bir grand anlatıya tekabül ederek, farklı ülkelerde farklı anlamlar taşıdığına dikkat çekildi. Zaman içinde multi-kültür, milliyetçi, cemaatçi ve bireyci oluşumların toplumun çözülmesine sebebiyet verdiği üzerinde durulmuştur.

Temel Noktalar:

Devletlerin içindeki kurumların varlığının devam etmesinin önemi her zaman temel amaç olmuştur. Kapitalist anlayış ise düşman ve tehdit yaratmak üzerine kurulu bir düzenden yanadır. Bir anlamda güvenlikleştirme kavramı ile açıklanabilecek bu durumda, yeni düşman gereklidir ve Sovyetler’in 90 sonrası dönemde ortadan kalkmasından sonra, ABD ve Batı için yeni düşman Orta Doğu ve İslam olmuştur. Günümüz hala bu eksen etrafında şekillenmektedir.

Ayrıca liberalizm-kapitalizmin sürekli kazanmasıyla ve düşmanını yenmesiyle ortada kalmayan tehdit ve düşman, yok olmuştur. Ütopyalar ve sol sistemler ortadan kalkmıştır.

Multiple Modernities kavramı üzerinde durulmuştur. Bu özgürleştirici paradigmaya göre Aydınlanma ve buna benzer dönemler sadece Batı’da yaşanmamış, Batı’ya özgü olmama argümanını taşımaktadır.

Günümüzde minör ne kadar farklılık vara , ona vurgu yapılıyor ve sonucunda insan olmaktan kaynaklı benzerlikler unutuluyor. Batı kapitalist devlet anlayışı, içeride tehdit oluşturarak korku siyaseti görevini yeri getiriyor. Bununla birlikte “home-grown terrorists” ve “enemy within” gibi kavramlar literatüre girmiştir. Batı, kendisine düşman ettiği İslam’ı İslamofobik bir tepkiye dönüştürerek Hristiyanlaşma yolunu izliyor. Diğer yandan ise bu durumu karşı taraf oksidentalist bir bakış açısıyla okuyor. Asıl mesele ise sosyo-ekonomik eşitsizliklerden kaynaklanıyor.

Yapılan araştırmalara göre edinilen bilgilerde, birçok insanın gelecekten yana umut beslemediği ve kaygı duyduğu bir çerçev çiziliyor. Sol, bunlara çözüm üretemediği için düşmüş ve ütopyalar ortadan kalkmıştır.

Önemli Kavramlar: Chicago Sosyoloji Okulu, oksidentalizm, home-grown terrorists, enemy within syndrome, heritage aktarımı.

 

(2) Siyaset Bilimci-Gazeteci Sezin Öney tarafından “İklim Krizi / AB Parlamento Seçimleri Bize Ne Anlatıyor?” başlığı altında konuşmasını gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz yıl üzerinde çok konuşulan ve gündemden düşmeyen “Popülizm” kavramının artık geçmişte kaldığı ve yerini “İklim Krizi”nin aldığı üzerinde durulmuştur. İklim Değişikliği yerine Kriz olarak adlandırılmasının farklılıkları ve alınması gereken önlemlerin ivediliği tartışılmıştır.

2019’da gerçekleşen AB Parlamento seçimlerinde ise sağ parti ve grupların başarı gösterememesinden dolayı Yeşillerin daha çok konuşulduğu üzerine tartışılmıştır. Bunun yanında İklim Krizi’ne bağlı olarak AB Parlamentosu’nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı İklim Acil Durum Belgesi de gündeme geldi ve çizilen yol haritası üzerinde duruldu.

AB Parlamento Seçimleri konusu ülkeler bazında ele alınarak Sağ-Yeşil iki ana grup olmak üzere incelenmiştir.

Önemli Kavramlar: İklim Krizi, İklim Acil Durum Belgesi, Climate Emergency, Yeşiller.

Raporu Hazırlayan : İlkay TÜRKEŞ