Makale Çağrısı

MAKALE ÇAĞRISI

Transatlantik topluluğun ve Avrupa Birliği’nin güvenlik çıkarları ve Akdeniz bölgesi, yüzyıllardır birbirleriyle bağlantılı olmuştur. Ancak özellikle son sekiz seneden bu yana bugünkü kadar önemli olmamıştı.  2010 yılının sonlarında başlayan Akdeniz’in güney kısmında yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantılar en başta göç ve terörizm dalgasına yol açarak Avrupa kıyılarına ve içlerine ilerlemiştir. Bu durum karşısında yerleşik kurumlar olan NATO ve AB sorunlar karşısında adapte olma konusunda kapasitelerine dair yeni sorunları da gündeme getirmiştir.  Ayrıca son yıllarda söz konusu Akdeniz’deki siyasi çalkantının yanında   özellikle Doğu Akdeniz’deki güç kaynakları- enerji kaynaklarının öneminin daha da artmasıyla en başta Kıbrıs ve bölgenin jeopolitik önemini ve denge hassasiyetini artırmıştır.

 

Üç aylık süreli yayın yapan Avrupa Birliği Politikaları dergisi Euro Politika olarak  3. yılımız Haziran ayı 2. sayımızın dosya konusu olarak “Doğru Akdeniz Krizi ve AB” olarak belirledik.  Bu sayımızda Akdeniz bölgesinin ve özellikle Doğu Akdeniz’in son yıllarda karar alıcılar tarafından öngörülmeyen artan kriz ve jeopolitik önemi karşısında özellikle Avrupa Birliğinin sürdürebilirlik adına bölgede paradigma arayışlarını incelerken aynı zamanda bölge oyuncuların dışında (NATO, Rusya ve Çin gibi) arasında iş birliğini nasıl zorunlu hale gelindiği araştırılacaktır. Söz konusu bu çerçevede Akdeniz havzasının ve özellikle Doğu Akdeniz’in stratejik olayları ve eğilimlerin etkenlerini belirleyerek bölgenin geleceğine dair bir projeksiyon (lar) üreten makale, analiz ve yorumlara yer verilecektir.

 

Fakat bunun yanı sıra, makale, analiz ve yorum teklifleri uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, uluslararası hukuk ve ekonomi genel çerçevesinin içine sığabilecek herhangi bir konu üzerine olabilir.

Güncel bir meseleyi inceleyebileceği gibi, geçmiş olaylara veya diğer akademik konulara odaklanabilir.

Bütün makale tekliflerinin şu kurallara uyması gerekmektedir:

  1. Makaleler dipnot ve kaynakça dâhil asgari 800, azami 2000 kelimeden oluşmalıdır.
  2. Makalelerde APA 5 alıntılama stili kullanılmalıdır.
  3. Yazar adı, üniversitesi, unvanı ve bölümü belirtilmelidir.
  4. Makaleler İngilizce veya Türkçe olabilir.
  5. Yazılarınız editör kontrolünden geçtikten sonra, uygun görülmesi durumunda dergimizde, daha sonra web sitemizde yayınlanabilecektir.
  6. Makalelerin bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
  7. Tarafımıza gönderilen makaleler, yazılı ve görsel çeşitli başka mecralarda da yayınlanabilir. Yazarlar bu şekilde makalelerin kullanım iznini, Euro Politika Dergisine vermeyi kabul etmiş olurlar.
  8. Makaleler 11 punto, Times New Romans fontu ile, “.doc” uzantılı dosya ekli bir şekilde editor@europolitika.com adresine e-mail ile gönderilmelidir. Son gönderim tarihi 20 Mayıs 2019’dur.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir