YIL: 4 | SAYI:1 | BAHAR  2020
ÖZEL SAYI : AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

MAKALE ÇAĞRISI

EUROPolitika Dergisi, Ocak 2016 yılından bu yana Avrupa Politikaları üzerine üç ayda bir (dergi  ve özel sayı “kitap”)  süreli yayınlar yapan ve hedef kitlesi akademi dünyası olmakla birlikte konuya ilgi duyan herkese açık analiz ve makaleler yayımlayan, bağımsız bir dergidir. Dergimiz 2020 yılından itibaren yayın politikasını tamamen akademik bir dergi formatına dönüştürme kararı almıştır. Avrupa politikalarına ve Avrupa Birliği siyaset araştırmalarına kavramsal ve ampirik özgün katkıda bulunmak amacıyla Ocak 2020 itibariye makale çağrısına çıkıyoruz. Kavramsal – teorik bakış açılarına sahip olan  nitel, nicel ve karma metot yaklaşımlarıyla ele alınacak makaleler ilgi duymaktayız.
Yayın hayatımızın ilk dört yılında AB sahasında etkin ve yetkin isimlerini “Bilimsel Danışma Kurulunda” barındıran dergimiz söz konusu bu yeni süreç ile hakemli dergiye dönüşmüş durumdadır. Bu yeni süreçte çift kör- hakem değerlendirme sistemini kullanacaktır.  Türkçe dilinde bilimsel araştırma makaleleri ile  Avrupa Politikaları alanında akademik literatür katkı yapma hedeflenmektedir. Üç ayda bir yayına devam edecek olan dergimiz makale teklifilerini dergipark kanalıyla toplayarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Dergimiz ilerleyen sayılarında  ulusal  veri tabanları ile endekslerincede taranıyor olacaktır. Ayrıca her çıkan sayımız altında basılı olarak da yayımlanacaktır.