Seda Gözde TOKATLI

2 posts
Dr. Seda GÖzde Tokatlı, 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümünde yan dal programını burslu olarak tamamlamıştır. 2012-2014 yılları arasında Carleton Üniversitesinde yüksek lisans dersleri alan Seda Gözde Tokatlı, 2016 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans programını tamamlamıştır. ‘’Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki İşbirliğinin Güvenlik ve Dış Politika Alanına Muhtemel Etkileri’’ başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla sunmuştur. 2022 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden doktora derecesini almıştır. Doktora tezini, ‘’Asya Krizinden Ticaret Savaşlarına ABD-Çin Rekabetinin Uluslararası Sistemdeki Dönüştürücü Etkisi’’ adlı çalışma ile tamamlayan yazar, uluslararası ilişkiler alanında çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle, uluslararası ilişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeler, Amerika-Çin dış politikası, uluslararası ilişkiler kuramları ve Avrupa Birliği konularında çalışmalarına devam etmektedir. Birçok uluslararası makalesi, kongre bildirileri ve kitap bölümü yer almaktadır. Dr. Seda Tokatlı , proje odaklı çalışmalar yürütmekte olup, EURO Politika dergisinde de editör olarak görevine devam etmektedir. Dr. Tokatlı , iyi derecede İngilizce, orta seviyede İspanyolca bilmektedir. Şu anda İzmir Demokrasi Üniversitesinde doktora öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.