New Release: “Track II Diplomacy: The Way Out in the Eastern Mediterranean?”

europolitika

The persistent conflicts and tensions in the Eastern Mediterranean are among the most complex issues in international relations. Achieving peace and stability in this region is not only of regional but of global importance. This special issue titled “Track II Diplomacy: The Way Out in the Eastern Mediterranean?” deeply explores the current situation, conflict dynamics, and potential solutions to these problems.

This work, led by Prof. Dr. Ahmet Sözen, is a collaborative effort of numerous experts and diplomats specializing in the field. The book centers around the concept of Track II diplomacy—informal and intergovernmental dialogue processes—discussing how these methods can effectively resolve conflicts in the Eastern Mediterranean.

Key Themes Presented in the Book:

 • Nikolaos Stelgias analyzes the strategic significance of energy resources and ongoing conflicts.
 • Hesham Youssef evaluates the role of Track II diplomacy in conflict resolution.
 • Esra Dilek offers insights into the practical application and potential impacts of Track II initiatives.
 • Yusuf Ertuğral & Nisa Mammadova discuss lessons from the Northern Ireland peace process applicable to the Cyprus situation.
 • Devrim Şahin & Ahmet Sözen analyze the European Union’s interaction strategies with the Turkish Cypriot community.
 • Cihan Dizdaroğlu provides innovative perspectives on youth participation and Track II initiatives.

Each author proposes creative solutions for long-term peace and stability in the region. The book is an invaluable resource for policymakers, academics, diplomats, and anyone interested in international relations. It offers insights into how sustainable peace can be established in the Eastern Mediterranean.

Significance of the Book: “Track II Diplomacy: The Way Out in the Eastern Mediterranean?” aims to provide innovative solutions to complex international issues. This publication is a significant step towards reducing tensions and finding lasting solutions in the region.

You can review or download the book if you wish.

Yeni Yayın: “Track II Diplomacy: The Way Out in the Eastern Mediterranean?”

Doğu Akdeniz’deki sürekli çatışmalar ve gerilimler, uluslararası ilişkilerde en karmaşık meseleler arasında yer almaktadır. Bu bölgede barış ve istikrarın sağlanması, sadece bölgesel değil, küresel bir öneme sahiptir. “Track II Diplomacy: The Way Out in the Eastern Mediterranean?” başlıklı bu özel sayı, mevcut durumu, çatışma dinamiklerini ve bu sorunlara potansiyel çözüm yollarını derinlemesine ele alıyor.

Bu çalışma, Prof. Dr. Ahmet Sözen önderliğinde, alanda uzman birçok akademisyen ve diplomatın katkılarıyla hazırlanmıştır. Kitap, Track II diplomasi kavramını—resmi olmayan ve hükümetlerarası olmayan diyalog süreçlerini—merkeze alarak, Doğu Akdeniz’deki çatışmaların nasıl etkili bir şekilde çözülebileceğini tartışmaktadır.

Kitapta Sunulan Başlıca Temalar:

 • Nikolaos Stelgias, enerji kaynaklarının stratejik önemi ve sürekli çatışmaları analiz ediyor.
 • Hesham Youssef, Track II diplomasisinin çatışma çözümündeki rolünü değerlendiriyor.
 • Esra Dilek, Track II girişimlerinin pratik uygulamaları ve potansiyel etkileri üzerine içgörüler sunuyor.
 • Yusuf Ertuğral & Nisa Mammadova, Kuzey İrlanda barış sürecinden Kıbrıs durumuna uygulanabilecek dersleri tartışıyor.
 • Devrim Şahin & Ahmet Sözen, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki Türk toplumu ile etkileşim stratejilerini analiz ediyor.
 • Cihan Dizdaroğlu, gençlik katılımı ve Track II girişimleri üzerine yenilikçi perspektifler sağlıyor.

Her yazar, bölgedeki uzun vadeli barış ve istikrar için yaratıcı çözümler önermektedir. Kitap, politika yapıcılar, akademisyenler, diplomatlar ve uluslararası ilişkilerle ilgilenen herkes için değerli bir kaynaktır. Doğu Akdeniz’de sürdürülebilir bir barış ortamının nasıl kurulabileceğine dair bilgiler sunmaktadır.

Kitabın Önemi: “Doğu Akdeniz’de Çıkış Yolu: Track II Diplomacy” kitabı, karmaşık uluslararası sorunlara yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bu yayın, bölgedeki gerilimleri azaltma ve kalıcı çözümler bulma yönünde önemli bir adımdır.

Yeni Yayın: “Track II Diplomacy: The Way Out in the Eastern Mediterranean?”

Doğu Akdeniz’deki sürekli çatışmalar ve gerilimler, uluslararası ilişkilerde en karmaşık meseleler arasında yer almaktadır. Bu bölgede barış ve istikrarın sağlanması, sadece bölgesel değil, küresel bir öneme sahiptir. “Track II Diplomacy: The Way Out in the Eastern Mediterranean?” başlıklı bu özel sayı, mevcut durumu, çatışma dinamiklerini ve bu sorunlara potansiyel çözüm yollarını derinlemesine ele alıyor.

Bu çalışma, Prof. Dr. Ahmet Sözen önderliğinde, alanda uzman birçok akademisyen ve diplomatın katkılarıyla hazırlanmıştır. Kitap, Track II diplomasi kavramını—resmi olmayan ve hükümetlerarası olmayan diyalog süreçlerini—merkeze alarak, Doğu Akdeniz’deki çatışmaların nasıl etkili bir şekilde çözülebileceğini tartışmaktadır.

Kitapta Sunulan Başlıca Temalar:

 • Nikolaos Stelgias, enerji kaynaklarının stratejik önemi ve sürekli çatışmaları analiz ediyor.
 • Hesham Youssef, Track II diplomasisinin çatışma çözümündeki rolünü değerlendiriyor.
 • Esra Dilek, Track II girişimlerinin pratik uygulamaları ve potansiyel etkileri üzerine içgörüler sunuyor.
 • Yusuf Ertuğral & Nisa Mammadova, Kuzey İrlanda barış sürecinden Kıbrıs durumuna uygulanabilecek dersleri tartışıyor.
 • Devrim Şahin & Ahmet Sözen, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki Türk toplumu ile etkileşim stratejilerini analiz ediyor.
 • Cihan Dizdaroğlu, gençlik katılımı ve Track II girişimleri üzerine yenilikçi perspektifler sağlıyor.

Her yazar, bölgedeki uzun vadeli barış ve istikrar için yaratıcı çözümler önermektedir. Kitap, politika yapıcılar, akademisyenler, diplomatlar ve uluslararası ilişkilerle ilgilenen herkes için değerli bir kaynaktır. Doğu Akdeniz’de sürdürülebilir bir barış ortamının nasıl kurulabileceğine dair bilgiler sunmaktadır.

Kitabın Önemi: “Doğu Akdeniz’de Çıkış Yolu: Track II Diplomacy” kitabı, karmaşık uluslararası sorunlara yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bu yayın, bölgedeki gerilimleri azaltma ve kalıcı çözümler bulma yönünde önemli bir adımdır.

Total
0
Shares
Previous Post

Welfare State within the Scope of Bismarck, Beveridge’s Attempts and Key Points of European Union

Next Post

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron’a göre, Ukrayna’nın İngiliz silahlarıyla Rusya içinde saldırabileceği belirtildi

Related Posts