Ali İzzet KEÇECİ

7 posts
Ali İzzet Keçeci, 1983 Niğde-Ulukışla doğumludur. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelmiş olup, sırasıyla, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu (ön lisans), Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (lisans) ve Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler anabilim dalı (yüksek lisans) eğitimlerini tamamlamıştır. Uzun yıllardır tarih merkezli çalışmalar yapmakta olup, arkeolojik gezi ve çalışmalara da katılmaktadır. İlkçağ Pers-Yunan ilişkileri ile başlayan bölge çalışmaları, tarihsel metinler ve arkeolojik veriler ışığında detaylıca devam etmektedir. Yüksek lisans tezinde “İran ve Türkiye Devlet Sistemlerinin Ortadoğu Politikalarına Etkileri” başlığı üzerinde çalışmış olup, bu iki devletin dini-siyasi yapılarının Ortadoğu’daki yansımalarına yer vermiştir. Tarih ve arkeoloji merkezli inceleme ve yazıları uzun yıllardır www.murekkephaber.com sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca süreli bir yayın olan ve AB politikalarını içeren EURO Politika dergisinin baş editörlüğünü yapmaktadır. Bunların dışında, bir kamu kurumunda çalışmaktadır.